Üyelerimizin Dikkatine

6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 11. maddesinin 5. fıkrası ile; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile Borsamıza olan,  borsa tescil ücreti ve yıllık  aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının 1.nci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3.üncü ayın sonuna kadar, kalanın aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği hususu ile anılan alacakların yapılandırılmasına ilişkin şekil ve şartlar düzenlenmiştir. 

  TOBB'dan gelen yazı için tıklayınız.   

  6736 sayılı kanun  için tıklayınız.

  PEŞİN DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 
  TAKSİTLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 
ana sayfa
Bültenler
Üye İşlemleri
Medya
Yurtdışı Fiyatları
 

 Duyurular

 

 Etkinlik Takvimi

 
 

 

 

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası