FİRE VE ZAİYET ORANLARI                                                                                 

TOBB Borsa Muamelat Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereği; Borsalar, çalışma alanlarına münhasır olmak üzere gerekli gördükleri veya ilgililerin talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit eder. Fire, zayiat ve randıman oranları ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası