Canlı Hayvan Borsası

Canlı Hayvan Borsası yapımı için imar planı tadilatı yaptırılan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nca kamulaştırılan Merkez Akçin Köyü 1185 parselde bulunan 39.993 m² arazinin tapusu 27.09.2011 tarihinde Belediye’den kamulaştırma bedeli ödenerek devir alınmış, ön proje çalışması başlatılmıştır.

Söz konusu Canlı Hayvan Borsası için uygulanacak olan projede bu arazinin yetersiz gelmesi nedeniyle, aynı arazinin bitişiğinde bulunan 121 parsel 2 no’lu paftadaki 12.500 m² arazi de ayrıca satın alınmıştır.

Canlı Hayvan Borsası yapımı için Akçin Köyü 1,2 pafta 121 ve 1185 parsel no’lu arazilerimizin tevhid, yola terk ve ifraz işlemleri ile arazide plankote işlemi imara uygun bir şekilde yaptırılmış ve gerekli izin ve ruhsatlar tamamlanmıştır.

Toplamda 49.910 m² olan arazinin satın alınması ile ön projelendirme çalışması 8 ay sürmüş olup, İlimize ve Borsamıza yakışacağını düşündüğümüz, Ülkemiz ve Avrupa’nın en büyük Canlı Hayvan Borsası ön projelendirme safhası tamamlanarak, yapım aşaması başlatılmıştır.

Borsamız Meclis Üyeleri arasından Canlı Hayvan Borsası inşaatı için satın alınacak her türlü mal ve hizmet alımlarının incelenmesi ve ibra edilmesi ile ilgili Meclise Rapor hazırlamak üzere İnşaat Komisyonu kurulmuştur.

Canlı Hayvan Borsası inşaat yapım işi ile ilgili ihale dosyasının hazırlanması ve ihalenin gerçekleştirilmesi konularında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi teknik personelinden yardım alınmıştır. 17.08.2012 tarihinde Meclis üyelerimizin huzurunda 5 firmanın katılımıyla kapalı zarf teklif usulü ile gerçekleştirilen ihale neticesinde, en uygun fiyat teklifi veren Firmaya işin verilmesine karar verilmiştir.

Canlı Hayvan Borsası arazisi üzerinde bulunan TEDAŞ’a ait Enerji Nakil Hatlarının (ENH) arazi üzerinde yapılması planlanan binalara engel olması nedeniyle, bu ENH’larının sınırlarımız dışına ve toprak altına alınması işi Borsamız bütçesinden karşılanarak  gerçekleştirilmiştir.

21.09.2012 tarihinde, TOBB Başkanı Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımlarıyla Türkiye’nin en büyük Canlı Hayvan Borsası’nın Temel Atma Töreni yapılmıştır.

Yapımına başlamış olduğumuz Canlı Hayvan Borsası projesinde; Alım-Satım Salonu, Çalışma Ofisleri, 7000m² Kapalı Hayvan Bekletme Alanı, Veteriner Kontrol Ünitesi, Dezenfeksiyon Üniteleri, Küçükbaş Hayvan Satış Ünitesi, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Oteli, Karantina Odaları ve Otopark gibi son derece modern ve kullanışlı alanlar inşa edilmektedir.

Ayrıca; Canlı Hayvan Borsası Alım-Satım Salonunun tefrişi için Zafer Kalkınma Ajansı’na proje hazırlanarak %50 oranında maddi hibe desteği alınmıştır.

Kurmuş olduğumuz tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere “Afyonkarahisar Ticaret Borsası Kendi Elektriğini Üretiyor” projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı’ndan alınan mali destek ile 100 KWe gücünde Güneş Enerji Santrali kurulumu ihalesi tamamlanarak, yapım aşamasına geçilmiştir.

Canlı Hayvan Borsası projemiz birçok İl Ticaret Borsaları ve Belediyeleri tarafından örnek alınarak yerinde incelenmiş ve İlimize bu konuda ulusal bazda örnek olacak bir tesisin kazandırılması hedeflenmiştir.

 

 

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası