Tarım Ticaret Merkezi

ATB Canlı Hayvan Borsamızın yanında bulunan merkez Akçin Köyü 1,2 pafta 103, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114 parsel nolu yaklaşık 220.000 m2’lik alanın tarım Ticaret Merkezi yapılmak üzere imar planı tadilatı yapılmıştır. Daha sonra parsel bazında kamulaştırma işlemi Afyonkarahisar Belediyesi’nce yapılmış ve kamulaştırılması tamamlanan toplam 88.200 m2’lik arsa Borsamızca bedeli ödenerek devir alınmıştır. Diğer parsellerin kamulaştırma işlemleri halen Belediyemizce yürütülmektedir. Bu işlemi tamamladıktan sonra parsellerin tevhidine gidilerek imarlaşma yoluna gidilecektir.

2015 yılı içerisinde tamamlanması planlanan kamulaştırma işlemi sonunda bu alana Borsamız idari binası, hububat alım-satım salonu, laboratuvar, kantar binası ile üyelerimize yönelik tahmini 70 adet 300-600 m2’lik depolar ve iş yerleri 10000 m2’lik soğuk hava deposu vb. ünitelerin yapılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda tarım ile ilgili her türlü emtianın, canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanın alım ve satımının tek bir yerde yapılması ve ilimizin tarım ve hayvancılık nabzının tutulacağı entegre bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

 

 

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası