Emirdağ Tahıl Borsası

Emirdağ ve bölgesinde bulunan üyelerimizle yapılan İstişare Toplantısı neticesinde Emirdağ Merkezinde Tahıl Borsası kurulması kararlaştırılmıştır. Borsamız adına Hububat Alım-Satım Salonu, Laboratuvar, Kantar ile üyelerimize yönelik depoların yapılacağı Tahıl Borsasının yer tespiti konusunda Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, bölgedeki üyelerimizden oluşan komisyona yetki verilmiştir. Yer tesbiti ile ilgili Borsamızın da katıldığı araştırmalar neticesinde Emirdağ-Suvermez Köyü yolu üzerinde anayola cepheli Ağılcık Köyü sınırlarında kalan J26D24B pafta 499 no’lu parselde bulunan 16.902 m2’lik alanın Borsamızın yapacağı Tahıl Borsası yatırımı için en uygun yer olduğu kararlaştırılmıştır. 29.08.2012 tarihinde Emirdağ Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan işlem ile bu alan Borsamızca satın alınmıştır.

Belediye mücavir sahası dışında kaldığı için İl Özel İdaresine imar planı tadilatı sunulmuş ve bu alanın vasfının “Borsa Alanı“  olarak değiştirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

İl Özel İdaresinin 2014 Ekim ayında yapmış olduğu toplantı neticesinde bu alan “Borsa Alanı“ olarak ilan edilmiştir.

Bölgede bulunan üyelerimizin işbirliği ile planlanan hububat alım-satım salonu, laboratuvar, kantar ve depoların yapımına önümüzdeki aylarda başlanması hedeflenmektedir. 

 

 

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası