AFYONKARAHİSAR TAHIL,UN,YEM VE TEDARİKÇİLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT KÜMELENME UR-GE PROJESİ

AFYONKARAHİSAR TAVUKÇULUK VE YUMURTA SEKTÖRÜ İHRACAT KÜMELENME UR-GE PROJESİ

ATB HAYVANCILIK,İŞLENMİŞ ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK ULUSLARARASI REKABET YETENEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ UR-GE PROJESİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan, “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) kapsamındaki projeler ile işbirliği kuruluşları önderliğinde; ihracatın artırılması, sektörel birlikteliklerin kurulmasının desteklenmesi ve bu sayede firmaların küresel rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Kümelenme yaklaşımı ile 36 aya kadar sürecek olan projelerde bir araya gelen firmalara yapılacak ihtiyaç analizi ile kümenin ve firmaların mevcut durumları incelenerek; ihtiyaçlarına uygun eğitimler, hedef pazarlar ve bu pazarlara yönelik stratejiler, 10 adete kadar yurtdışı pazarlama gezi ve ziyaretleri belirlenmektedir. Uygun eğitimler tamamlandıktan sonra firmalar, projeler kapsamında alım heyetleri ve hedef pazarlarına yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenleyebilmektedirler. Projelere katılım sağlayan üyelerimizin tüm faaliyet giderlerinin % 75’i Ekonomi Bakanlığınca karşılanarak hibe edilecek, % 25’i ise firmalar tarafından karşılanacaktır.

Afyonkarahisar Tahıl, Un,Yem ve Tedarikçileri Sektörü İhracat Kümelenme UR-GE Projesi; 2017 yılı Mart ayı sonu, Afyonkarahisar Tavukçuluk ve Yumurta Sektörü İhracat Kümelenme UR-GE Projesi; 2017 yılı Nisan ayı sonu, ATB Hayvancılık, İşlenmiş Et ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi UR-GE Projesi; 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle tebliğ kapsamında Borsamız tarafından Ekonomi Bakanlığı’na sunularak onaylanmıştır.

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası