Temel Değerler

Yasaların ışığında, toplumsal değerlere saygılı, insanları din, ırk, milliyet, renk, siyasi düşünce gözetmeksizin seven, saygı duyan; hizmette insan ve kalite odaklı bir kurum.

İşlerinde sürekli mükemmelliği arayarak, yeniliklere açık anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerine cevap veren katılımcı, güvenilir ve lider bir kurum.

Her çalışanına değer ve eşit fırsat hakkı vererek, çalışanlarını problemin değil çözümün bir parçası olmaya yönlendiren, hedef ve önceliklerini belirlemiş, takım ruhu ile çalışan, şeffaf, öngörülü, tarafsız, tutarlı ve etkin bir yönetim anlayışı.

Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik veren, araştırmacı, yenilikçi, hizmet alanlara göre hizmeti şekillendiren, ortak akıl ile hareket ederek sürekli kendini yenileyen, doğayı koruyan, toplumsal sorumluluk sahibi ve kaynaklarını etkin kullanan bir kurum.

 

Kalite Politikamız

-Yasal Şartlara Uygun Olarak Etkin ve Verimli Borsacılık Hizmeti Sunmak,

-Kalite Yönetim Sistemimizin Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,

-Üye Odaklı Hizmet Anlayışı İle Üyelerimizin İhtiyaç ve Beklentilerini Karşılamak,

-Üye ve Personel Eğitimine Önem Vermektir.

Mali Politikamız

-Gelirimizi ve Mevduatımızı Verimli Bir Şekilde Yönetmek,

-Mali Risklerimizi Değerlendirerek Önlem Almak,

-Gelirimizi Üyelere Daha İyi Hizmet Sunmak, Üyelerin Geliştirilmesini Sağlamak İçin Günün    Ekonomik Şartlarına Uygun Olarak Güvenli Bir Şekilde Değerlendirmektir.

Şikayet Politikamız

-Üyelerimizin Şikayet ve Taleplerini, Yasal Mevzuat Şartları Doğrultusunda Üyelerimizi  Memnun Ederek Çözüme Kavuşturan Müşteri Odaklı Borsacılık Hizmeti Sunmaktır.

Haberleşme Politikamız

-Üyelerimize Tercih Ettikleri İletişim Araçları Konusunda Danışarak Tercih Ettikleri Yöntemleri Kullanmak,

-Haberleşme Yöntemlerinde Teknolojiye Ayak Uydurmak,

-Doğru ve Zamanında Bilgi Vermek,

-Haberleşme Yöntemlerinin Etkinliğini İzlemek.

İnsan Kaynakları Politikamız 

-Personel Alımında Eşit Davranmak, Nitelikli Personeli Seçmek,

-Personelin Eğitimine Önem Vermek,

-Personel Memnuniyetini Sağlamak,

-Personel Haklarını Korumak.

Üye İlişkileri Politikamız

-Üyelerimiz İçin Erişilebilir Olmak,

-Üyelerimizin Beklentilerini Karşılamak,

-Üyelerimizin Kurumsallaşması ve Ekonomik Yönden Gelişmesine Katkıda Bulunmak,

-Üyelerimizin Sorunlarını En Kısa Sürede Kendi Sorunlarımız Gibi Çözmeye Çalışmak.

Bilgi İşlem Politikamız 

-Üyelerimize Kesintisiz Hizmet Sunmak,

-Varlıklarımızın Güvenliğini Sağlamak,

-Bilgi Güvenliği Konusunda Personelimizi Bilinçlendirmek,

-Borsamızın İmajını Korumak.

 

 

 

 

 

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası