AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ DEFTER BEYAN SİSTEMİ

Sayın Üyemiz,

Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nden gelen ilgili yazıda,17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile serbest meslek erbabı,işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,vergi beyannamesi,bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amaçlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Başkanlığımıza intikal eden bilgilere göre;bazı illerdeki meslek odaları tarafından,486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari kazancın basit usulde tespitine ilişkin vergilendirmenin kaldırıldığı yönünde yorum ve değerlendirmeler olduğu öğrenilmiştir.

Anılan Tebliğde yer alan düzenlemeler ile basit usule tabi mükellefler,işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbaplarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması,vergi beyannamesi,bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi suretiyle mükelleflere kolaylık sağlanması amaçlanmış olup ticari kazancın basit usulde tespitine ilişkin uygulamanın kaldırılması söz konusu değildir.Dolayısıyla ticari kazancın basit usulde tespitine ilişkin yürürlükteki hükümler devam etmektedir.

Diğer taraftan mezkur Genel Tebliğde yer alan geçici maddeler uyarınca,Defter-Beyan Sistemine ilişkin başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018,basit usule tabi mükellefler tarafından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilicektir..Ayrıca basit usule tabi mükellefler Ocak,Şubat ve Mart 2018 aylarına ilişkin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtları 31/7/2018 tarihine kadar sisteme kaydedebileceklerdir.

Ekleme Tarihi:12.1.2018

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası