ET VE SÜT KURUMU İHALE İLANI

Denizli Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 aylarını kapsayan Sırttan düşme Büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil) ile küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları 10.04.2018 Salı günü, büyükbaş hayvan sakatatlar, yan ürünler (sığır penis ve kırkbayır dahil), hayvansal yağlar ile Küçükbaş sakatatları sırttan düşme olarak 11.04.2018 Çarşamba günü ihale ile satılacaktır.

İhale Saatleri:

Büyükbaş deri(kelle derisi dahil) ihalesi  : 10.04.2018 saat:14:00

Küçükbaş deri ve bağırsak ihalesi  : 10.04.2018 saat:14:00

Büyükbaş sakatat ve yan ürün ile hayvansal yağ ihalesi  : 11.04.2018 saat:14:00

Küçükbaş sakatat ihalesi  : 11.04.2018 saat:14:00’ de yapılacaktır.

Geçici Teminat Tutarları:

Büyükbaş deri için : 50.000.00 TL

Büyükbaş Sakatat ve yan ürün için : 50.000.00 TL

Hayvansal yağ için : 15.000.00 TL

Küçükbaş deri ve bağırsak için : 15.000.00 TL

Küçükbaş sakatat için : 20.000.00 TL

Not: Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren en az 30 gün süreli olacak şekilde düzenlenecektir. İhale firmanızda kalması halinde Kati Teminat geçici teminatın iki katı olacak olup süresi 14.05.2018 tarihine kadar olacaktır. Kurban kesiminden ortaya çıkacak olan deri, sakatat, hayvansal yağlar ve bağırsaklar dahildir.

1- İhaleye katılacak olanlar her ihale için 50,00 TL karşılığında şartname almaları zorunludur. Satışa ait şartnameler Genel Müdürlük Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından ve Kombinadan 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

2- İhalede teklif verenler zarfların açılışı sırasında hazır bulunabilirler. Faksla yapılan teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eksik evrak ve birim fiyat teklifindeki fiyat yanlışlığı ihaleden atılma sebebidir.

3- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihale, Genel Müdürlük tarafından her aşamada iptal edilebilir. İhalenin iptal edilmesinden dolayı istekliler herhangi bir hak iddia edemezler.

Not: 10.04.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Büyükbaş deri (kelle derisi dahil) ve küçükbaş deri ve bağırsak evraklarını, 11.04.2018 Çarşamba günü saat:14:00’a kadar B.baş sakatat ve yan ürün ile hayvansal yağ ve küçükbaş sakatat evraklarını teslim edeceklerdir. Bu saatlerden sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi : 0258 268 89 00

 

Ekleme Tarihi:20.3.2018

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası