TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA AMAÇLI HAŞHAŞ TOHUMU SATIŞI

Sayın Üyemiz,

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan haşhaş tohumları 26 Mart-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere tüm kesimlere teklif mektubu alma yöntemiyle aşağıda belirtilen esaslar dahilinde satışa açılmıştır.

Haşhaş Tohumları :

2016/2017 tarım döneminde sözleşmeli üretimlerden elde edilen ve önceki yıllarda tohumluk amaçlı üretimi gerçekleştirilerek üretilen ancak tohumluk vasfını yitirdiği için dağıtılmayan tohumlardır. Stoklarımızda bulunan 1.696.403 kg beyaz haşhaş tohumu, 993.143 kg mavi haşhaş tohumu, 24.953 kg sarı haşhaş tohumu olmak üzere toplam 2.714.498 kg haşhaş tohumu polipropilen çuvallar halinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde satışa açılmıştır.

Genel Hükümler :

Satış Şartları (Ek-1) ve Teklif Mektubu (Ek-2) TMO Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanacaktır. Teklifler her haftanın Perşembe günü saat 17.00’ye kadar toplanacak ve aynı gün Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Fiyat tekliflerinde KDV, borsa, manipülasyon ve diğer yasal yükümlülükler hariç olmak üzere teklif miktarı kg olarak, teklif fiyatı ise TL/kg olarak verilecektir.

Her teklif mektubu için miktar azami 200 ton ile sınırlı olup teklif sahipleri her tahsis döneminde bir kez teklif verebilecektir.

Teklif sahibi almak istediği ürün bedelinin %5’i oranında teminatı AAF İşletme Müdürlüğünün ilgili hesabına yatıracak ve banka dekontunu teklifin ekinde sunacaktır.

Her haftanın Cuma günü talep sahipleri bazında yapılan tahsisler AAF İşletme Müdürlüğü ve tahsis yapılan teklif sahiplerine Genel Müdürlükçe bildirilecektir.

Tekliflerin geçerlilik süresi, teklif verildikten sonra yapılacak ilk tahsis işlemiyle son bulur. Tahsislerde teklif edilen fiyat göz önünde bulundurulacak olup tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda tahsis yapıp yapmamakla Genel Müdürlük yetkilidir.

Tahsis yapılan teklif sahibinin tahsisin kendisine tebliğ tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde taahhüt edilen fiyat ve miktarın çarpımı sonucunda elde edilecek rakam üzerine bu rakam üzerinde hesaplanacak KDV, borsa, manipülasyon ücretinin ilave edilmesiyle tespit edilen mal bedelinden teminat tutarının düşülmesi sonucu belirlenecek bedeli AAF İşletme Müdürlüğünün ilgili hesaplarına yatıracak ve akabinde ürünü AAF İşletme Müdürlüğünden teslim alacaktır.

Her türlü nakliye alıcıya ait olup teslimat süreleri Genel Müdürlükçe yapılacak tahsislere göre belirlenecek ve son teslim tarihi 31 Mayıs 2018’i geçmeyecektir.

Tahsisi yapılan talep sahibinin Kurum tarafından kabul edilecek mücbir sebepler dışında taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda talep sahibinin sonraki teklifleri işleme alınmayacak ve teminatı irat kaydedilecektir.

Kurum zararına sebep olacak usulsüz, gerçeği yansıtmayan beyan ve eylemde bulunulması durumunda zararların teklif sahibinden tazmin edilmesi hususunda Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Satış Şartları (Ek-1) İçin Tıklayınız

Teklif Mektubu İçin Tıklayınız

 

 

 

Ekleme Tarihi:27.3.2018

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası