AB COSME Programı Çağrı Duyurusu Hk.

Sayın üyemiz, 

TOBB'dan Borsamıza gelen ilgili yazıda;

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet edilebilirliği programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup, KOSGEP AB VE Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirilmiştir.

COSME Programı kapsamında, "Sosyal Ekonomi Misyonları-Social Economy Missions" proje teklifi çağrısı yayınlanmış olup,söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

İlgililere duyurulur

Saygılarımızla 

Sosyal Ekonomi Misyonları-Social Economy Missions (EK-1) 

Ekleme Tarihi:2.8.2019

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası