2018 Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Raporu Hk.

Sayın üyemiz,

TOBB'dan Borsamıza gelen ilgili yazıda;

Piyasada adil rekabet ortamının sağlanması ile insan sağlığı ve güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi farklı kamu yararlarını gözetmek amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda PGD'den sorumlu kuruşlarca devam edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede piyasa denetimi ve gözetiminden sorumlu kuruluşların sağladığı veriler çerçevesinde Bakanlıkça hazırlanan "2018 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu"na elektronik ortamda Bakanlık internet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebilmektedir.

İlgililere duyurulur.

saygılarımızla 

Ekleme Tarihi:10.9.2019

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası