Hububat ve bakliyat satışı Hk.

Sayın üyemiz,

TMO'dan Borsamıza gelen yazıda;

Kurumumuz stoklarında bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan ekmeklik buğday, arpa, nohut ve yeşil mercimekler aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 21 Ekim - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır.

Ek-1

Ek-2

Duyuru Metni

Taahhütname'ye buradan ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur,

Saygılarımızla

Ekleme Tarihi:22.10.2019

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası