2020/10 Sayılı İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Genelgesi Hakkında

Sayın üyemiz,

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 21.04.2020 tarih ve 34221550-100-3915 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir. 

Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan "İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri" konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler" adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür. Konuya ilişkin olarak sektörün bilgilendirilmesini teminen üyelerinize gerekli duyurunun yapılması, temassız ticaretin yaygınlaşması noktasında önem arz etmektedir.

Bilgilerinize

Saygılarımızla.

Ekleme Tarihi:28.4.2020

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası