Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen;

27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.

Bakanlıkça belirlenen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın Genel Esaslar başlıklı 5.maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretiminin ve piyasaya sürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ekleme Tarihi:11.6.2020

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası