Şirketlerin UETS Hesapları Hk.

Sayın üyemiz,

TOBB'dan Borsamıza gelen yazıda; 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 48 inci maddesi ile 7201 sayılı Tebligat Kanunun, Elektronik Tebligatı düzenleyen 7/a maddesi değiştirilerek, bazı kurum ve kuruluşların 01.01.2019 tarihinden sonra Tebligat Kanununca yapılacak tebligatları elektronik olarak alması zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş, Ticaret Bakanlığı'nca şirketler için birer UETS adresi oluşturulmuş ve şirketlere tebliğ edilmiştir. Söz konusu şirketlerin bu adresleri aktif hale getirmeleri ve tebligatları bu yolla almaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ekleme Tarihi:14.9.2020

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası