DEFTERDARLIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK İLANI

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’ncü maddesi (yatırım teşvik) ile Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar gereğince, gerçek ve tüzel kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmesi suretiyle değerlendirilebilecek olan taşınmaza ilişkin ilan metni için TIKLAYINIZ.

Ekleme Tarihi:23.8.2017

©2014 Afyonkarahisar Ticaret Borsası